Project Description

1.2 Spray Max podni šistač sa ugrađenim rezervoarom za tečnost – uvek spreman za brzo čišćenje. Odstranjuje više od 99% bakterija samo sa vodom (odstranjuje E. Coli & S. Aureus sa tvrdih površina i pločica). Dvostrana ploča za čišćenje okreće se pod uglom od 180º i čisti 2x više bez zaustavljanja.